Check & registreer je domeinnaam direct!

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Yze Webdiensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yze Webdiensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yze Webdiensten verstrekt.

Yze Webdiensten kan de volgende persoonsgegevens verwerken, indien beschikbaar en/of bekend:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Uw e-mailadres
  • Uw websiteadres
  • Uw KvK gegevens
  • Uw bankrekeningnummer (uitsluitend bij akkoord automatische incasso)
  • Uw IP-adres

Waarom Yze Webdiensten gegevens nodig heeft:

Yze Webdiensten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Yze Webdiensten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Yze Webdiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Yze Webdiensten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Yze Webdiensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yze Webdiensten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yze.nl. Yze Webdiensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Yze Webdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yze Webdiensten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yze Webdiensten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yze Webdiensten op via info@yze.nl.

Yze Webdiensten is als volgt te bereiken:

Postadres: Euroweg 13, 9351 EM, Leek
Vestigingsadres: Euroweg 13, 9351 EM, Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02082838
Telefoon: 0594-513131
E-mailadres: info@yze.nl

 

Laatste wijziging: 16 januari 2023

7 dagen per week, 14 uur per dag bereikbaar